لیست مقایسه

پیشنهاد روز

منگنه کوب JIT - 80/16
منگنه کوب JIT - 80/16
175,000 تومان
100 تومان
دریل بتن کن دوحالته چکشی رونیکس
دریل بتن کن دوحالته چکشی رونیکس کد 2740
535,000 تومان
498,500 تومان

پیشنهاد ویژه

ترازلیزری رونیکس
325,000 تومان
298,000 تومان
منگنه کوب JIT - 80/16
175,000 تومان
100 تومان
منگنه کوب JIT - 80/16
175,000 تومان
100 تومان
اره زنجیری برقی رونیکس
3,950,000 تومان
3,780,000 تومان
چکش تخریب 15کیلویی رونیکس
950,000 تومان
869,500 تومان
جعبه ابزار 7 اینچی مانو کد ORG 7
10,000 تومان
9,100 تومان

جدیدترین محصولات

ردیاب  GMS120 بوش
370,000 تومان
362,000 تومان
متر لیزری RH-9150 رونیکس
325,000 تومان
299,000 تومان
ترازلیزری دیوالت
430,000 تومان
398,000 تومان
جعبه ابزار 7 اینچی مانو کد ORG 7
10,000 تومان
9,100 تومان
چکش تخریب 15کیلویی رونیکس
950,000 تومان
869,500 تومان
اره زنجیری برقی رونیکس
3,950,000 تومان
3,780,000 تومان
منگنه کوب JIT - 80/16
175,000 تومان
100 تومان
ترازلیزری رونیکس
325,000 تومان
298,000 تومان

پربازدیدترین محصولات

دریل بوش مدل GBM 1000
7,000,000 تومان
691,000 تومان
ترازلیزری رونیکس
325,000 تومان
298,000 تومان
منگنه کوب JIT - 80/16
175,000 تومان
100 تومان
اره زنجیری برقی رونیکس
3,950,000 تومان
3,780,000 تومان
جعبه ابزار 7 اینچی مانو کد ORG 7
10,000 تومان
9,100 تومان
ترازلیزری دیوالت
430,000 تومان
398,000 تومان
چکش تخریب 15کیلویی رونیکس
950,000 تومان
869,500 تومان